Hoppa till innehåll

Generaldirektör Wihlman: Sommaren är en tid för aktivt byggande vid Trafikledsverket.

Publicerad 19.5.2022

Särskilt på järnvägarna utförs mycket arbete i sommar. I banprojektet Kouvola-Kotka-Fredrikshamn pågår det livligaste byggåret för det fleråriga projektet och hela sju broobjekt byggs för närvarande. Även arbetet inom banprojektet Luumäki-Imatra fortsätter livligt hela sommaren. Dessutom repareras och förnyas bannätet på olika håll i landet under sommaren.

För att minimera olägenheterna för trafiken krävs noggrann förhandsplanering för att samordna tågtrafiken och byggandet. Därför strävar man efter att förlägga trafikavbrott och banarbeten förutom på midsommaren, även under veckoslut och nattetid.

Av farledsprojekten inleds fördjupningen av Ajos farled i Kemi i sommar och arbetet fortsätter även på nästa års sida. På farlederna underhåller och reparerar man också bojar, skyltar och andra säkerhetsanordningar som skadats eller flyttats under vintern.

Sommarens säkraste tecken är att beläggningsarbetena på landsvägarna inleds. I år belägger NTM-centralerna cirka 2 300 kilometer landsvägar överallt i landet. Detta är något mindre än i fjol, även om den tillgängliga finansieringen är något större än i fjol.

Orsaken till att beläggningskilometrarna minskar är den kraftiga prisökningen på råvaror och bränslen som används i beläggningsarbeten, i synnerhet bitumen, bl.a. till följd av det ryska anfallskriget. Materialen är en central del av byggandet och därför återspeglas kostnadsökningen och den dåliga tillgången på material i verksamheten på byggplatserna under sommaren. Den rådande situationen höjer i allt högre grad betydelsen av hållbart byggande samt återvinning och användning av återvunnet material.

På vägnätet är Trafikledsverkets största byggplatser på riksväg 19 mellan Seinäjoki och Lappo, på riksväg 4 mellan Uleåborg och Kemi och i huvudstadsregionen Ring III vid Askisto. Under sommaren förnyar NTM-centralerna också många vägmarkeringar, eftersom de gula spärrlinjerna och -områdena måste ersättas med vita när övergångsperioden för vägtrafiklagen löper ut sommaren 2023. För att säkerställa en smidig resa lönar det sig att kontrollera före resan om det finns ett litet eller större vägbygge längs vägen och vid behov reservera mer tid eller söka efter en alternativ rutt. Information finns både på Trafikledsverkets och NTM-centralernas webbplatser och sociala media-kanaler.

Trafikledsverkets andra investeringsprogram håller på att färdigställas

Sammanlagt gavs cirka 230 utlåtanden om utkastet till Trafikledsverkets investeringsprogram 2023–2030. Jag vill tacka alla som lämnade ett utlåtande. Remissbehandlingen ger oss värdefull information om synpunkter av våra intressentgrupper, kunder och samarbetspartner och hjälper oss också att utveckla investeringsprogrammet.

För närarande går vi igenom utlåtandena och slutför investeringsprogrammet. Trafikledsverkets investeringsprogram för 2023–2030 publiceras i juni 2022.

Ha en trevlig och trygg sommar!

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman 
Generaldirektör