Hoppa till innehåll

Generaldirektör Wihlman: Hur ser infrastrukturbranschens framtid ut?

Publicerad 28.1.2021

Kompetensutveckling, tillgång till kompetent personal och förbättrad produktivitet är gemensamma utmaningar för infrastrukturbranschen, skriver Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Trafikledsverket utvecklar olika tjänster tillsammans med sina samarbetspartner. I detta nyhetsbrev berättar vi bland annat om den nya redovisningstjänsten Ihku. Ihku möjliggör kostnadsbildning för olika genomförandealternativ och smidig uppdatering av kostnadsberäkningarna när ett projekt flyttas från ett planeringsskede till ett annat. På så sätt kan man producera aktuella och transparenta kostnadsberäkningar samt få kostnaderna att styra arbetet.

Kostnadsredovisningstjänsten Ihku utvecklades med hjälp av alliansmodellen. Beställare var förutom Trafikledsverket även Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Jyväskylä.
Det är ännu inte särskilt vanligt att utnyttja alliansmodellen i IT-projekt, men enligt erfarenheterna från redovisningstjänsten Ihku fungerar alliansmodellen bra även i dem. Alliansen gör det möjligt att utveckla och öppet dela kompetens mellan de olika parterna, vilket kommer hela infrastrukturbranschen till godo på lång sikt.

Det ligger också i hela infrastrukturbranschens intresse att satsa på säkerhet. Om säkerhetsincidenter inträffar ska de utredas ordentligt. Förutom de tekniska aspekterna bör hänsyn tas till mänskliga och organisatoriska faktorer (HOF, Human and Organisational Factors). Till exempel dåligt organiserat arbete eller oklara anvisningar kan bidra till att en risk uppstår och realiseras.

Det finns tips och hjälp för att utveckla säkerheten. Trafikledsverket erbjuder sina serviceproducenter en avgiftsfri HOF-kurs. Det lönar sig att ta chansen. Mer information finns i detta nyhetsbrev.

Lösningar på kompetensbristen

Inom den närmaste framtiden hotas infrastrukturbranschen av kompetensbrist. Varje år utexamineras ungefär hälften så många nya arbetstagare som de som pensioneras. Nu är det viktigt att säkerställa den framtida kompetensen. Utbildningsplatserna inom infrastrukturbranschen måste ökas. Satsningar på att göra branschen känd och attraktiv måste också göras, särskilt bland de unga.

De unga måste ges möjligheter. För många är sommarpraktiken den första möjligheten att få visa sin förmåga. Förra sommaren arbetade 23 praktikanter vid Trafikledsverket. Nästan alla ansåg att praktiken var nyttig.

Till exempel har praktikanten Jenni Puskala, som arbetar med att ta i bruk systemet för avtalshantering, sagt att hon har trivts otroligt bra på vårt ämbetsverk och att hon inte har något annat än gott att säga om sitt arbete. "Även om jag huvudsakligen arbetar på distans på grund av coronan känner jag mig inte utanför och jag har fått utföra intressanta uppgifter", säger Jenni.

Även i år erbjuder vi ett tjugotal praktikplatser inom olika uppgifter, från projekthantering till planering av trafikleder. Och naturligtvis flera möjligheter att utföra lärdomsprov.
Jag uppmuntrar också våra samarbetspartner att erbjuda de unga fler möjligheter än i dagsläget. Utan de unga har infrastrukturbranschen ingen framtid.
 

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
Trafikledsverkets generaldirektör