Hoppa till innehåll

Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron på Lv 180 - arbetsområden för markundersökningar vid Skärgårdsvägen

Publicerad 7.4.2022 11.13

 

Alliansentreprenaden som ansvarar för projekt landsväg 180 för att förnya Rävsundets och Hessundets broar fortsätter nu grundundersökningarna vid både Rävsundet och Hessundet. Arbetet utförs på våren och orsakar små olägenheter för trafiken utanför rusningstiderna.

På Skärgårdsvägen, i södra ändan av Hessundsbron, inleds borrningar i anslutning till jordmånsundersökningarna på båda sidor om vägen och de fortsätter under våren. Arbetet sker nattetid. Det tillfälliga arbetsområdet har märkts ut med skyltar och avgränsats med flyttbara stängsel. Trafikledare styr vid behov trafiken och för gång- och cykeltrafiken avskiljs en egen tillfällig väg med stängsel. Under arbetets gång sänks hastighetsbegränsningen vid arbetsområdet till 50 km/h.

I södra ändan av Rävsundsbron (karta) på Skärgårdsvägen byggs en ramp för borrvagnen. Byggandet utförs som kvällsarbete under veckan som inleds den 11.4. och det orsakar några enstaka, högst 2 minuter långa trafikstopp före bron för trafiken i riktning mot Pargas. Avbrotten i trafiken görs på kvällarna efter kl. 21. Under arbetets gång sänks hastighetsbegränsningen vid arbetsområdet till 50 km/h.

Rävsundsbron, arbetsområdet

- Nu inleds de första arbetena med Hessundets och Rävsundets broar som har liten inverkan på trafiken. I jordmånsundersökningarna utförs mätningar genom att borra längs Hessundsvägen och för den borrvagn som används i undersökningarna vid Rävsundet, görs en ramp i södra ändan av Rävsundsbron som gör det möjligt för borrvagnen att ta sig till brons bank. Med hjälp av undersökningarna preciseras uppgifterna om jordmånen, bland annat mer detaljerat om klippytans läge och bergets kvalitet, som säkerställs genom borrning. Arbetet medför inga betydande olägenheter för närmiljön eller trafiken, berättar den projektansvariga projektchefen Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Grundundersökningar utförs också från en färja i april genast när isläget tillåter det. Grundundersökningarna utförs av Kreate Oy:s underleverantör Mitta Oy.

 

Ytterligare uppgifter:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn. 029 534 3600, fornamn[email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.