Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet: Vid Hessundsbrons projektdel utförs pålningsarbeten som orsakar buller

Publicerad 1.6.2023 8.54

 

Gång- och cykelleden söder om Hessundsbron flyttas på en cirka 200 meter lång sträcka till en separat rutt under arbetet. Pålningsarbeten utförs i anslutning till byggandet av farleden som orsakar buller i närmiljön. Dessutom orsakar arbetet trafikarrangemang på Skärgårdsvägen vid arbetsstället.

Körfältet mot Pargas/Korpo stängs av och trafiken dirigeras med hjälp av trafikledare. Trafikarrangemangen tas i bruk när arbetet startar på kvällen den 5 juni 2023.

"Från körbanan installerar vi stolpar som fungerar som vertikalt stöd för gång- och cykelleden. Installationen görs med en grävmaskin som är försedd med en del som fungerar som slagare. Under arbetets gång dirigeras trafiken på Skärgårdsvägen till en fil vid arbetsstället. På grund av de stora trafikmängderna är det endast möjligt att genomföra de trafikarrangemang som arbetet kräver på Skärgårdsvägen under tiden då trafiken är lugnast, kl. 18.00–22.00. Därför utförs arbetet kvällstid från måndag till torsdag kl. 18.00–22.00 inom de gränser som bullertillståndet tidigare beviljats för april tillåter. Man strävar alltid efter att välja arbetsmetoder så att bullerolägenheten blir så liten som möjligt", berättar projektchef Timo Hirvasmaa vid Kreate.

 

Mer information:

Janne Wikström, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Timo Hirvasmaa, projektchef, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

På arbetsplatsen skifteschef Andrey Rojas, Kreate, tfn 050590 7424, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Riitta Sirén, tfn 050 547 9544, [email protected]

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.