Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron – pålnings- och sprängbrytningsarbeten inleds på byggarbetsplatsen vid Hessundsbron

Publicerad 1.12.2022 8.45

 

Pålnings-, borrnings- och brytningsarbeten inleds på Hessundsbron den 7 december 2022. Utöver byggandet av arbetsbron fortsätter arbetet under år 2023 med byggandet av den egentliga bron och andra pålnings- och brytningsarbeten. Vi informerar separat om arbetet för år 2024.

Både pålningarna och brytningarna orsakar tidvis buller och vibrationer i närmiljön. Vibrationerna som orsakas följs upp med hjälp av mätare och förhandsgranskningar i fastigheter. Vibrationsmätningar görs inom vibrationernas skadeverkningsområde och tidpunkterna för granskningarna meddelas separat för varje fastighet. Syftet med mätningarna och granskningarna är att övervaka att buller- och vibrationsstörningarna förblir skäliga för miljön.

Pålnings-, borrnings- och brytningsarbeten utförs måndag till fredag kl. 7–20 med iakttagande av bullertillståndets bestämmelser. Sprängningarna meddelas med en ljudsignal före sprängningen börjar. Under sprängningen stoppas trafiken vid behov för högst 8 minuter. Detta görs så att trafiken inte stannar upp eller bildar köer på Rävsundsbron och Hessundsbron. Man undviker att stoppa trafiken under rusningstider på morgonen och eftermiddagen samt under rusningstider på veckoslut och helger.

Textmeddelandetjänsten berättar när trafiken stoppas och när det sprängs

”Vi skapade en textmeddelandetjänst för att hjälpa invånarna och väganvändarna att förutse möjliga trafikstopp eller sprängningar. Textmeddelandena skickas cirka 30 minuter i förväg, men vi undersöker möjligheten att få dem skickade även tidigare,” berättar projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket.

Du kan beställa information om kommande trafikstopp och sprängning i berggrunden på förhand via projektets textmeddelandetjänst. Textmeddelandet anländer cirka 30 minuter före nästa sprängning. Tjänsten är kostnadsfri att ta i användning och du kan avboka tjänsten när som helst. Anvisningar för beställning av textmeddelandetjänsten finns på projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron/trafikarrangemang

flygbild av Hessundsområdet, den nya vägen har ritats på flygfotot

Sprängbrytningar görs i hela Hessundsbrons projektområde.

Beställ information via textmeddelande om nästa brytning eller trafikstopp

Textmeddelandet anländer cirka 30 minuter innan den kommande sprängningen eller trafikstoppet. Anslut dig till tjänsten genom att skicka ett textmeddelande till telefonnumret +358 50 902 4107:

  • meddelande A (sv), om du vill ha meddelanden om sprängningar,
  • meddelande B (sv), om du vill ha meddelanden om trafikarrangemang eller
  • meddelande AB (sv), om du vill ha meddelanden om båda.

Textmeddelandetjänsten upprätthålls av projektets allians och det är kostnadsfritt att ta tjänsten i användning. Du kan när som helst avboka tjänsten genom att skicka NEJ som ett meddelande.

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv