Hoppa till innehåll

Förbättringsarbetet på stamväg 68 påverkar trafikarrangemangen i Edsevö

Publicerad 21.2.2022 12.28

 

Som en del av projektet Sv 68 Pedersöre utförs byggnadsarbete i Edsevö i Pedersöre från och med torsdagen den 24 februari, när en ny viadukt byggs vid Holmvägen. Stamväg 68 stängs för trafik mellan Granholmsbrinken och anslutningen till riksväg 8.

Trafiken leds förbi byggplatsen via Hotellvägen norr om området. Även cykel- och gångtrafiken flyttas till en tillfällig rutt. Hotellvägen är stängd för trafik norrut från Holmvägens korsning. Till hotellet tar man sig genom att köra via servicestationen från anslutningen till riksväg 8. Trafiken dirigeras med skyltning på plats. Sänkta hastighetsbegränsningar är i bruk på stamväg 68 och riksväg 8 vid anslutningen i Edsevö.

— Arbetena bedöms inte medföra betydande trafikstockningar. Tillfälliga trafikstockningar i samband med pendeltrafiken kan förekomma, berättar projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket.

Arbetena hänför sig till vägförbättringsprojektet Sv 68 Pedersöre. Edsevö nuvarande planskilda anslutning förbättras och på Holmvägen byggs en viadukt. Gatuförbindelserna förbättras för att göra trafiken säkrare och smidigare. Dessutom byggs en ny järnvägsbro i Kållby norr om den nuvarande bron. Arbetena beräknas bli klara i augusti i Edsevö och under hösten 2022 i Kållby.

Mer information:
Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket, tfn 029 534 3602, [email protected]
Arbetsledare Ari Seppänen, Skanska Infra Ab, tfn 050 467 5855, [email protected]
Vägmestare Stefan Hellund, Pedersören kunta, tfn 050 562 5707, [email protected]

Projektet på webben
https://vayla.fi/kt-68-pedersore

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv