Hoppa till innehåll

Förbättringen av Ring III: Arbetena mellan Vandaforsen och Backas slutförs under hösten

Publicerad 13.10.2021

Förbättringen av Ring III framskrider enligt tidtabellen både vid Askis och mellan Vandaforsen och Backas. Vid Askis har 30 procent av arbetena slutförts; genomförandet av de tredje körfälten mellan Vandaforsen och Backas är redan nästan färdiga.

Utöver arbetet med att finslipa de nya körfälten pågår bland annat reparationsarbetet av brolocket till gångtunneln i parken i Brutuby mellan Vandaforsen och Backas. Reparationsarbetet blir färdigt vecka 41 när beläggningsarbetena har gjorts. Information om när körfälten tas i bruk meddelas när tidpunkten för det har fastställts.

Broreparationer och arbetet med att rusta upp vägens botten fortsätter vid Askis

Under resten av året genomför man samtidigt broarbeten på flera broar vid Askis. I oktober görs vattenisoleringar på tre brolock. På Tavastby västra viadukt (Vichtisvägens bro) inleder man byggandet av en ställning för brolocket. Dessutom har man inlett byggandet av brostöd. Pålningsarbetena för viadukten vid Askis har slutförts och ställningen för brolocket samt brostöden byggs som bäst.

 

Utöver broarbetena vid Askis görs upprustningar av vägens bottenkonstruktion och nya pålplattor byggs. Byggandet av en stödmur längs Ring III har inletts. Den nya sträckningen på Nybyvägen har belagts och har huvudsakligen redan tagits i bruk. Vägens ytkonstruktioner slutförs 2022.

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.