Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Tavastkullavägens anslutning i Askis i Vanda stängs fr.o.m. 12.4

Publicerad 7.4.2021 13.30

 

Tavastkullavägens anslutning i Vanda stängs för trafik från och med den 12 april 2021 på grund av förbättringsarbeten på Ring III. Samtidigt ändras gång- och cykelrutterna och kollektivtrafiken flyttas till en avvikande rutt. Tre hållplatser för kollektivtrafiken tas ur bruk.

Efter att Tavastkullavägens anslutning stängts går fordonstrafiken till Tavastby via Vichtisvägen. Körförbindelsen via Tavastkullavägen till Tavastkulla gård bevaras dock. Omvägen för gång- och cykeltrafik går förbi byggplatsen via Gammelbyvägen.

Kollektivtrafiken i östlig riktning från Ring III flyttas till en avvikande rutt, varvid Vichtisvägens anslutning undantagsvis används. I västlig riktning följer trafiken den normala rutten. HRT informerar närmare om ändringar gällande linjer och hållplatser

Orsaken till ändringarna är förnyandet av anslutningen mellan Tavastkullavägen och Ring III. När förbättringsarbetet är klart kan man köra över Ring III till Askis från Tavastkullavägen. Arbetet inleds med grundkonstruktionen; i området repareras bland annat pålplattorna och gång- och cykelvägarna förbättras.

Undantagsarrangemangen gäller åtminstone fram till hösten 2021. Övriga ändringar meddelas separat.

Kartan visar de nuvarande byggplatsområdena samt Tavastkullavägens anslutning som ska stängas.

Längs Tavastkullavägen tas en och längs Ring III tass två hållplatser för kollektivtrafiken ur bruk från och med 12.4.2021. Arbetet medför också ändringar i gång- och cykelrutterna.

Arbetet är en del av det omfattande förbättringsprojektet på Ring III vid Askis och mellan Vandaforsen och Backas

Arbetet kring Tavastkullavägen är en del av det omfattande förbättringsprojektet på Ring III som inleddes i slutet av mars och som blir klart 2023. I mars började man också bygga underfarter för Askis nya planskilda anslutning. Förnyandet av broarna på Vichtisvägen inleds under våren. Även mellan Vandaforsen och Backas inleds arbetet i början av april.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Heikki Haavikko, byggchef, GRK Infra Oy, tel. 050 364 0316, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.