Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Rivningsarbetet av Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen inleds vecka 20

Publicerad 18.5.2021

Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen är i dåligt skick och förnyas som en del av förbättringsprojektet på Ring III. Från och med vecka 20 råder det avvikande trafikarrangemang på Ring III under rivningsarbetet. En del rivningsarbetena utförs nattetid, vilket orsakar buller i omgivningen.

På Vichtisvägen har trafiken dirigerats till den östra viadukten, där en fil i båda riktningarna är i bruk under byggarbetena. Rivningsskedet tar cirka två veckor. Därefter påbörjas pålningsarbetet för den nya brons stöd. Trafiken på Vichtisvägen följer undantagsrutten uppskattningsvis fram till slutet av 2021. Efter att den västra viadukten förnyats står den östra viadukten i tur under 2022.

 

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Heikki Haavikko, byggchef, GRK Infra Oy, tel. 050 364 0316, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.