Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Den planskilda anslutningen vid Askis och broarna på Vichtisvägen öppnas för trafik 22.6.

Publicerad 20.6.2023 9.24

 

Den planskilda anslutningen vid Askis blir färdig 22.6.2023 när förbättringsarbetet av Tavastby planskilda anslutning avslutas och ramperna i riktning mot Tavastby öppnas för trafik. Samtidigt tas också alla fyra filerna på Vichtisvägens östra och västra bro i bruk.

Den nya planskilda anslutningen vid Askis ersätter de planskilda anslutningarna vid Askis, där avfarts- och anslutningsfilerna var korta.

"Anslutningen till det livliga trafikflödet på Ring III i Askisområdet är betydligt smidigare och säkrare tack vare den nya planskilda anslutningen", berättar projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket.

Samtidigt öppnas också Tavastkullavägen samt Askisvägen, en gatuförbindelse mellan Askis och Tavastby, som gör det lättare att röra sig i Askis där trafikmängderna på Ring III ständigt ökar.

Förnyandet av broarna på Vichtisvägen blir klart

I projektet förnyades de båda korsningsbroarna som var i dåligt skick helt och hållet. När broarna öppnas med fyra körfält tar man i bruk den västra brons gång- och cykelled på samma plats som tidigare, samt leden som går bredvid Ring III från Askis till Vichtisvägen. 

"Reparationsarbetet på broarna på Vichtisvägen är en av projektets största förbättringar", konstaterar Koski.

Under sommaren utförs ännu finslipningsarbeten i området mellan Juvanmalmen och Vichtisvägen.

Den planskilda anslutningen vid Askis som håller på att slutföras och broarna på Vichtisvägen.

Leder för fotgängare och cyklister i Askis.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Teemu Palosaari, arbetschef, GRK Suomi Oy, tfn 050088 8297, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats: https://vayla.fi/sv/ring3-forbattring
På Facebook: www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe
Bilder från projektet: https://www.flickr.com/photos/vaylafi/albums/72157719542089883

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III.

Bilagor