Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: De tredje körfälten för sträckan mellan Vandaforsen och Backas tas i bruk den 29 oktober

Publicerad 29.10.2021 9.06

 

De tredje körfälten på sträckan mellan Vandaforsen och Backas, som är en del av förbättringsprojektet av Ring III, kan börja användas fredagen den 29 oktober. De extra körfälten underlättar avsevärt köbildningen på det livligast trafikerade vägavsnittet på Ring III.

"De extra körfälten mellan Vandaforsen och Backas som byggts på en cirka tre kilometer lång sträcka gör färden smidigare särskilt under rusningstid. Samtidigt förbereder vi för de ökande trafikmängderna på Ring III ", konstaterar Antti Koski, projektchef vid Trafikledsverket.

Det tredje skedet av förbättringsprojektet på Ring III inleddes på våren det här året. Först slutförs arbetena på vägavsnittet mellan Vandaforsen och Backas. Utöver byggandet av de tredje körfälten har man förbättrat kollektivtrafikens hållplatser samt gång- och cykelförbindelserna på sträckan mellan Vandaforsen och Backas. Samtidigt reparerades också sättningen av banken till bron väster om Pilvägen. Arbetet slutförs enligt den planerade tidtabellen inom november månad.
 

 

Förbättrandet av sträckan mellan Vandaforsen och Backas gör den tvärgående trafiken i hela huvudstadsregionen smidigare och ökar förutsägbarheten hos vägtransporterna

Ring III förenar städerna, hamnarna och flygplatserna i södra Finland. Det är en central led för den inhemska och internationella trafiken samt för näringslivets transporter. Samtidigt är Ring III en viktig led för tvärgående trafik i huvudstadsregionen. Projektet förbättrar förutsägbarheten hos vägtransporterna på den för näringslivet viktiga sträckan och förkortar restiden.

Vägavsnittet mellan Vandaforsen och Backas är det livligast trafikerade på Ring III: upp till 70 000 fordon per dygn rör sig på den här sträckan. Trafikmängden förväntas öka till nästan 89 000 fordon per dygn före 2030 och spräcka gränsen på 100 000 fordon per dygn fram till 2050.

Projektet slutförs i sin helhet 2023

Det tredje skedet av förbättringsprojektet på Ring III slutförs i sin helhet före utgången av 2023, då arbetena som ingår i den del av projektet som utförs vid Askis blir klara. Vid Askis sker bland annat en grundlig upprustning av bottenkonstruktionen på Ring III och dessutom förbättras anslutningsarrangemangen och broarna förnyas.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 38,5 miljoner euro, av vilken statens andel är 30 miljoner euro och Vanda stads andel är 8,5 miljoner euro. För sträckan mellan Vandaforsen och Backas är kostnadskalkylen 7 miljoner euro. Kostnadsandelen för Askis i sin tur uppgår uppskattningsvis till 31,5 miljoner euro, av vilken statens andel är 23 miljoner euro och Vanda stads andel är 8,5 miljoner euro.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Heikki Haavikko, byggchef, GRK Infra Oy, tel. 050 364 0316, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.