Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Byggandet av Tavastby västra viadukt på Vichtisvägen inleds 28.4

Publicerad 28.4.2021 6.00

 

Trafiken på Tavastby västra viadukt dirigeras på grund av byggnadsarbetet till den östra viadukten från och med 28.4.2021. På den östra viadukten används under byggnadsarbetet en fil i båda riktningarna. Trafiken följer undantagsrutten uppskattningsvis fram till slutet av 2021.

Tavastby västra viadukt i dåligt skick förnyas helt i projektet. Byggnadsarbetet inleds med att den gamla bron rivs, varefter pålningsarbetet för brostöden inleds. Dessa arbetsskeden orsakar buller i miljön. 

Kartan visar trafikarrangemangen vid Tavastby viadukter.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Heikki Haavikko, byggchef, GRK Infra Oy, tel. 050 364 0316, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv