Hoppa till innehåll

Ett säkert vårtecken – Smattret från dubbdäck dämpas

Publicerad 15.4.2021 8.30

På våren ändras ljudet från förbipasserande bilar: Smattret från dubbdäck tystnar. Man känner till hur dubbar påverkar spårbildningen på vägar, men i takt med att klimatet förändras påverkar också andra faktorer. Spårbildning uppstår under alla årstider. Den information om spårbildning som Trafikledsverket får fram i sin forskning utnyttjas i underhållet av landsvägarna och i utvecklingen av beläggningen.

Hur ersätter tekniken människoörat?

Identifieringen av dubbdäck i den förbipasserande trafikströmmen har länge gjorts med hjälp av människoörat. Detta är emellertid arbetsamt och möjliggör i bästa fall endast tidvis uppföljning vid enskilda observationspunkter. Flera olika alternativ har prövats för att utveckla lämplig teknik. Den akustiska observationsmetod som utvecklats vid Tammerfors universitet sparar däckljud från förbipasserande bilar med hjälp av mikrofoner som monterats på beläggningen. Av ljudsignalerna kan däcken på specifika fordon identifieras med hjälp av en lärande algoritm.

Under 2020 testades metodens funktion vid två huvudvägar: prototypanläggningar installerades på stamväg 66 i Alavo och riksväg 26 i Luumäki. År 2021 kompletterades observationsstationernas geografiska täckning med nya observationsstationer på riksväg 4 i Tervola och riksväg 10 i Sankt Mårtens. Dessutom har en motsvarande observationsstation installerats i Helsingfors stads gatunät. Nätverket av observationsstationer ger nu en geografiskt heltäckande bild av däckens fördelning per dag praktiskt taget i realtid.

I framtiden kan uppföljningen utnyttjas till exempel för prognoser för partikeldamm och vägslitage från dubbdäck samt för att följa upp hur stor andel av trafiken som inte använder dubbdäck under vintersäsongen.

Mer information

Katri Eskola, sakkunnig inom vägunderhåll, Trafikledsverket ([email protected])

Professor Pauli Kolisoja, Forskningscentralen Terra, Tammerfors universitet ([email protected])

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.