Hoppa till innehåll

Det längsta beläggningsprogrammet på femton år och andra höjdpunkter under året

Publicerad 17.12.2020

Ur underhållets perspektiv har det gångna året varit fyllt av klara ljusglimtar. Ett långt beläggningsprogram har förbättrat ytan på många landsvägar och på banorna har nya entreprenadmodeller varit på intågande. På farlederna har digitaliseringen effektiviserat verksamheten.

Kuvituskuva päällystystöistä.

”Årets kanske största framgång var att vi slutförde ett beläggningsprogram på 4 000 kilometern med hedern i behåll. Senast vi gjorde lika mycket beläggning var år 2006", säger Magnus Nygård, direktör för avdelningen för drift och underhåll på Trafikledsverket.

Utöver beläggningen nådde vi även andra framgångar på landsvägarna. Till exempel används nya skötselentreprenader nu inom 30 underhållsområden. Sammanlagt finns det 79 sådana områden i landet.

”Vi har fått positiv respons på den nya entreprenadmodellen av väganvändarna. Många har varit nöjda med den förbättrade servicen”, säger Nygård. ”Även branschen har tagit emot förändringen positivt. Till exempel har nya entreprenörer deltagit i upphandlingen om entreprenaderna”.

Samarbetet understryks på banorna

Nya entreprenadmodellerna har också införts på järnvägarna. I Nyland har en allians bestående av Trafikledsverket, Finrail och GRK Rail ansvaret för banunderhållet under de kommande fem åren. Det rör sig om en omfattande underhållsentreprenad, som täcker till exempel över 1 000 växlar och 315 kilometer flerspårig bana. Alliansen har jobbat hårt sedan april.

”Erfarenheterna är i huvudsak goda. Till exempel har vi kunnat minska antalet felsituationer i tågtrafiken under entreprenaden”, säger Nygård.

Digitalisering och tillväxt i horisonten

På farlederna har till exempel den ökade trafikvolymen och bättre digitala tjänster varit framgångar.

Inom farledshållningen infördes det nya Reimari-systemet, som till exempel gör det lättare att registrera underhållsuppgifter. En mobilversion av Reimari har också getts ut. Med hjälp av den kan man bland annat lägga till foton redan ute på vattnet. Alla aktörer inom farledshållning och -underhåll använder nu nya Reimari. Trafikledsverket erbjuder Reimari-apparna även till andra aktörer inom farledshållning. I och med reformen överförs information om farledshållning nästan i realtid mellan olika aktörer. Detta bidrar till en smidigare farledshållning.

Trots att nöjeskryssningarna på Saimen varit på paus i år, ökade trafikvolymen i Saima kanal med närmare 30 % från i fjol. Transportvolymerna i kanalen kommer i år att vara cirka 1,3 miljoner ton.

Trafikledsverket har satsat på Saima kanal. I vinter kommer bland annat världens första isbrytande lösbog att tas i bruk i kanalen.