Hoppa till innehåll

Byggandet i projektet Esbo stadsbana inleds

Publicerad 10.1.2024 12.10

 

Det första arbetsskedet är trädfällning i närheten av banan i området Alberga–Kilo–Kera.

Projektets planeringsfas, som pågått i cirka tre år, avslutas när det egentliga byggandet inleds konkret denna vecka. GRK Suomi Oy har valts till avtalspartner för områdesentreprenaden 1, banavsnittet från Alberga till Kera, och inleder arbetet med att fälla träd på entreprenadområdet.

"Det är fint att vi kan inleda byggandet av ett projekt som är så här betydelsefullt för tågtrafiken. Byggnadsplaneringen har gjorts grundligt och enligt principen att de egentliga byggarbetena ska framskrida så smidigt som möjligt", berättar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Projektet Esbo stadsbana är indelat i fyra områdesentreprenader samt separata sprängnings-, elektrifierings- och säkerhetsanordningsentreprenader. Områdesentreprenad 1 är den mest omfattande entreprenaden och dess värde är cirka 100 miljoner euro. Upphandlingsprocessen för de övriga entreprenaderna pågår som bäst. 

"Under upphandlingsfasen har vi strävat efter att satsa på dialog och att dela marknadsinformation med aktörerna i branschen, naturligtvis samtidigt som vi tryggar en jämlik behandling. Konkurrensutsättningen av entreprenaderna har väckt anbudsgivarnas intresse och vi är nöjda med de anbud som redan lämnats in", säger Rosenvall.

Esbo stadsbana är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem, och samtidigt en del av den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. I projektet byggs två tilläggsspår intill de nuvarande spåren mellan Alberga och Köklax. Det nya spårparet ökar smidigheten och säkerheten i den dagliga fjärr- och närtrafiken och bidrar till en hållbar och ren trafik för framtida behov. I samband med projektet byggs dessutom konstruktioner på Kustbansbanan samt förbindelser som korsar den som separata objekt i städerna Esbo och Grankulla.

Mer information

Tommi Rosenvall, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 0295 34 3830 

https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana
https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata