Hoppa till innehåll

Byggandet av portalerna i det nya trafikövervakningssystemet stänger körfält på Åboleden i juli-augusti

Publicerad 25.06.2020

I Trafikledsverkets projekt Rv 1 Ring III-Munkshöjden, variabla hastighetsbegränsningar på Åboleden (riksväg 1), inleds byggandet av grunderna för skyltportalerna den 29 juni 2020. Arbetet inleds med portalen på Ring I cirka 1 km i riktning mot Åbo, före den planskilda anslutningen i Torvknuten. Därifrån avancerar arbetet västerut mot Ring III. Till sist byggs grunderna för portalerna öster om Ring I. Grundläggningsarbetet slutförs i mitten av augusti.

Portalerna är stålkonstruktioner som överskrider körbanans filer och i detta projekt fästs variabla skyltar och trafikmärken på dessa. Byggandet av grunderna för portalerna kräver trafikarrangemang, eftersom byggandet av underlagen för grunderna förutsätter att djupa gropar grävs bredvid riksvägens filer. Arbetssäkerheten och den nuvarande vägens stabilitet kräver att schakten stöd med spontväggar. Vid flera portaler är man också tvungen att installera pålar innan underlaget byggs, så att grunden blir tillräckligt hållbar.

För trafiken innebär byggnadsarbetena ställvis stängning av filer och sänkning av hastighetsbegränsningarna. Grundläggningsarbetet utförs på sommaren då trafikmängden är mindre och stängningen av filerna inte orsakar så mycket olägenhet för trafiken.

"Vårens byggarbeten har gått bra och hittills har byggandet av skyddsrörledningar för el- och datakommunikationskablarna i terrängen nästan slutförts", berättar Trafikledsverkets projektchef Marja Wuori. "Minskningen av trafiken som coronavirussituationen medförde kunde utnyttjas så att skyddsrörledningarna kunde byggas snabbare än den ursprungliga tidtabellen. På så sätt har arbetet orsakat mindre störningar i trafiken.”

Coronavirussituationen har orsakat störningar i tillverkningen av LED-skyltarna som används i projektet. På grund av fördröjda skyltleveranser flyttas driftsättningen av systemet cirka en månad framåt till början av 2021.

 

Mer information:

(Till och med 2.7.2020) Projektchef Marja Wuori, Trafikledsverket, tfn 029 534 3834, [email protected]

 (Från och med 3.7.2020) Projektchef Jukka Hietaniemi, Trafikledsverket, tfn 029 534 3513, [email protected]

Följ projektet:

På vår webbplats: https://vayla.fi/vt-1-vaihtuvat-nopeusrajoitukset

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.