Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Vid Nummis underfartsbro på Helsingforsgatan är en fil per riktning i bruk under november

Publicerad 3.11.2023 13.05

 

Pålningsarbeten har utförts på Helsingforsgatan den här veckan vid Nummis underfartsbro. Därför har de mellersta filerna varit ur bruk. Samma körarrangemang fortsätter vecka 45 (6.–12.11) och fordonen har fortfarande tillgång till ett körfält per riktning. För att trygga säkerheten är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen.

"De avvikande körfältsarrangemangen beror på byggandet av Nummis underfartsbro som korsar Helsingforsgatan. Slagpålningar mellan körfilerna görs med stora maskiner som kräver utrymme, liksom även pelarnas form- och gjutningsarbeten. Jag önskar att Åboborna har tålamod med projektet eftersom den nya bron gör det möjligt att bygga ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo järnvägsstationer", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Vecka 46–47 (13–19.11) flyttas trafiken till körbanan som leder till Åbo, där en fil är i bruk per riktning. I entreprenaden byggs vecka 48 (27.11.–3.12) formställningar för bron. Då är ett körfält i bruk i båda riktningarna.

Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter, varvid trafiken kan bli överbelastad. Vi beklagar de trafikstockningar som arbetet orsakar och tackar bilisterna för deras tålamod.

Projektet kommer dessutom att medföra körarrangemang mellan Suntiontie och Kuppis tunnel, varvid en fil i riktning mot Helsingfors stängs. Vi informerar separat om tidpunkten och arrangemangen.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn +358 40 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.