Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Uraputki blir mindre, körfälten på Helsingforsgatan breddades

Publicerad 15.3.2024 9.10

Från och med måndagen den 18 mars 2024 minskar underfarten Uraputki till cirka 2,5 meter både i fråga om bredd och höjd. Orsaken är att arbetet med att bygga den nya underfartsbron över Uraputki inleds.

Vägen genom underfarten kommer att återställas i juni.

Fotgängare och cyklister ombeds sakta ner farten vid Uraputki och röra sig försiktigare än tidigare.

På den intilliggande Helsingforsgatan har körfälten återställts, eftersom avsmalningen av körfältet mellan Kyrkvärdsvägen och Kuppis tunneln togs bort/monterades ned i slutet av februari. Hastighetsbegränsningen på 30 km/h gäller fortfarande på Helsingforsgatan på grund av att anslutningarna till banbyggarbetsplatsen används och på grund av säkerheten på byggplatserna.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Arkos Oy, byggherrekonsult Sami Natunen, tfn  050 553 4808, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.