Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Två filer ur bruk på Helsingforsgatan vid Nummis underfartsbro fr.o.m. 26.3.2024

Publicerad 22.3.2024 9.10

 

På grund av gjutningsarbetena på underfartsbron i Nummis tas två körfält från Helsingforsgatan tillfälligt ur bruk i början av påskveckan. Det utlovas också korta trafikstopp.

På Helsingforsgatan tas två filer ur bruk vid Nummis underfartsbro från och med tisdagen den 26.3.2024. Ett körfält i båda riktningarna blir kvar i användning. Dessutom utlovas tidvis korta trafikstopp.

Undantagsarrangemangen beror på gjutningen av locket på Nummis underfartsbro. Arbetet inleds tisdagen den 26.3.2024 kl. 8 och pågår oavbrutet i cirka 30 timmar. De mittersta körfälten på Helsingforsgatan är reserverade för betongpumpbilar under arbetet.

Körfältsarrangemangen återställs under onsdagen den 27.3.2024 när arbetena har utförts.

Hastighetsbegränsningen i området hålls på nuvarande 30 kilometer/timme.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.