Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Trafikstopp på Helsingforsgatan och Assistentgatan 7–8.5.2024

Publicerad 3.5.2024 14.15

 

 

Trafiken stoppas tidvis på Helsingforsgatan och Assistengatan 7–8.5.2024. Stoppen gäller både biltrafik och gång- och cykeltrafik.

Orsaken till stoppen är brytningsarbeten som utförs i området mellan Helsingforsgatan och Assistentgatan. Arbetet varar 1–2 dagar och arbetet utförs dagtid mellan kl. 7–18.

I samband med brytningsarbeten utförs också sprängningsarbeten, under vilka all trafik stoppas inom en radie på 100 meter från byggplatsen. Stoppet varar högst 5 minuter. På plats finns trafikdirigerare som stannar trafiken.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Destia Oy, Henri Ilmonen, tfn 0401676015, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.