Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Trafikavbrott vid Skolgatans underfartsbro 12–16 februari 2024

Publicerad 9.2.2024 13.05

 

 

Vid Skolgatans underfartsbro förekommer korta trafikavbrott 12–16 februari 2024. Avbrotten beror på att brons stålbalkar lyfts.

Stålbalkarna lyfts flera gånger under dagen. Trafiken stängs av vid lyftningen av varje balk.

I huvudsak är två körfiler i bruk. Den ena filen kan dock behöva stängas tillfälligt när brons övriga ståldelar monteras.

Lyftarbetet utförs vardagar mellan kl. 9–15.

Cykel- och gångvägen går fortfarande via den gamla bekanta omvägen. Hastighetsbegränsningen hålls av säkerhetsskäl på nuvarande 20 kilometer/timme.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.