Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Rivningen av Skolgatans underfartsbro inleds – vi stänger gång- och cykelleden och en körfil

Publicerad 24.10.2023 14.00

 

De nya trafikarrangemangen på Skolgatans underfartsbro inleds 1.11.2023.  Omvägen för fotgängare och cyklister går längs Parkgatan, Bangårdsgat och Humlegårdsbron samt Spegelparken. Brons höjdbegränsning är 3,4 meter fram till arbetet är slutfört.

En del av arbetena utförs nattetid, då trafiken är lugn. Rivningsarbeten utförs i huvudsak vardagar kl. 7–22. Vi strävar efter att undvika arbete som skapar buller nattetid. Vi beklagar störningarna i området och tackar invånarna för deras tålamod.

”Skolgatans underfartsbro har nått slutet av sin livscykel och den måste förnyas. Genom att förnya bron säkerställs en säker trafikering i framtiden mellan Åbo personbangård, Åbo hamn och Storheikkilä godsbangård”, berättar projektchef Erkki Mäkelä.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn +358 40 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.