Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Restaureringsarbeten stänger gatorna i Lontis fr.o.m. den 6 maj 2024

Publicerad 2.5.2024 9.30

 

På grund av restaureringsarbeten på gatuområdena på Måsgatan, Alfågelgatan, Airikkigatan och Vadaregatan stängs genomfarten i Lontis i maj–juli. Gatuparkering är förbjuden i området under arbetets gång.

I Lontis inleds restaureringsarbetet av gatuområdena i början av vecka 19, dvs. den 6 maj 2024. Arbetet avslutas vecka 27, dvs. första veckan i juli.

Arbetsområdet omfattar en del av Måsgatan, Alfågelgatan, Airikkigatan och Vadaregatan. Under arbetets gång stängs området stegvis till ett byggplatsområde, varvid området inte har någon genomfart. Arbetet inleds kring Airikkigatan, varefter byggplatsen flyttas till området vid Måsgatan och Alfågelgatan.

Tillträde till tomterna finns hela tiden. Invånarna i området kontaktas vid behov direkt om arbetet påverkar hur de kan röra sig på området.

Under arbetets gång får bilar inte parkeras längs med gatorna. Det lönar sig också att beakta att tung trafik rör sig i området. 

I gatusaneringen ingår bland annat asfalteringsarbeten, installation av nya stenläggningar samt ytarbeten, till exempel planteringar. Intill bullerväggen bredvid tågbanan planteras bland annat klätterväxter och träd och dessutom sås gräsmattor och ängsväxter.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
NCR Group, Perttu Silvennoinen, tfn 040 670 4199, [email protected] I reserv Lauri Kiiski, tfn 040 353 6838, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.