Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: På Helsingforsgatan görs filerna i riktning mot Helsingfors smalare mellan Kyrkvärdsvägen och Kuppis tunnel

Publicerad 29.11.2023 10.05

 

På grund av byggandet av dubbelspåret görs körfälten på Helsingforsgatan i riktning mot Helsingfors smalare under tre månaders tid mellan Kyrkvärdsvägen och Kuppis tunnel. Trafikarrangemangen träder i kraft vecka 48. För att trygga säkerheten fortsätter hastighetsbegränsningen på 30 kilometer som börjar vid Nummis underfartsbro fram till Kuppis tunnel. 

Vid byggandet av dubbelspåret mellan Åbo och Kuppis järnvägsstationer utförs grävarbeten i anslutning till byggandet av banan och byggandet av dräneringskonstruktioner. Arbetet sträcker sig ända till kanten av Helsingforsgatan och därför görs körfälten i riktning mot Helsingfors smalare för att få ett tillräckligt säkerhetsavstånd till byggarbetena. Avsmalningen av körfälten börjar genast efter anslutningen med Kyrkvärdsvägen och slutar vid Kuppis tunnel.

Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter i riktning mot Helsingfors, varvid trafiken kan bli överbelastad. Vi beklagar de trafikstockningar som arbetet orsakar och tackar bilisterna för deras tålamod

Dubbelspåret färdigställs före utgången av 2024, då även Helsingfors–Åbo-tågtrafiken återvänder till Åbo centralstation. Byggandet av dubbelspåret är en del av banprojektet Kuppis–Åbo, vars genomförande Trafikledsverket ansvarar för tillsammans med Åbo stad.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Sami Natunen (Arkos Oy), p. 050 553 4808, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.