Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: På Helsingforsgatan används en fil i båda riktningarna 24.–26.10.2023

Publicerad 20.10.2023 8.00

 

helsinginkadun-kaistajarjestelyt-vko-43.jpg

Vid byggandet av dubbelspåret mellan Åbo och Kuppis järnvägsstationer utförs grävarbeten i anslutning till dräneringssystemen på Helsingforsgatan vid Nummis underfartsbro. Två körfält i riktning mot Helsingfors är stängda 24–26.10 och en fil är i användning i båda riktningarna som är ordnad för körfälten i riktning mot Åbo.

För att trygga säkerheten sänks hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen för dem som kör från Åbo och Helsingforshållet. Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter, varvid trafiken kan bli överbelastad. Vi beklagar den trafikstockning som arbetet orsakar.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy (Arkos Oy), byggherrekonsult Sami Natunen, tfn 050 553 4808, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor