Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Nattarbeten mellan Tavastvägens överfartsbro och Uraputki 19–20.6.2024

Publicerad 14.6.2024 11.30

 

Nattarbeten utförs på banområdet mellan Tavastvägens överfartsbro och Uraputki underfart 19–20.6. Arbetet inleds onsdagen 19.6 kl. 23 och avslutas torsdagen 20.6 kl. 5.30.

Under arbetets gång rör sig arbetsmaskiner på området. Arbetet orsakar tillfälliga bullerolägenheter och vibrationer i närområdet.

Under natten rivs rälsvagnarna och rälserna dras till byggplatsen. Arbetet ska utföras som nattarbete, eftersom det inte får finnas annan spårtrafik på området under arbetet.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet orsakar.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 828 0284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Destia Rail Oy, arbetsledare Ville Halonen, tfn 041 731 0522, fornamn.efternamn @destia.fi

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.