Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Nattarbete utförs mellan bangården och Kuppis station 5–6.6.2024

Publicerad 29.5.2024 9.05

 

Nattarbete utförs på banområdet mellan Åbo bangård och Kuppis station 5–6.6.2024. Arbetet inleds onsdagen den 5 juni kl. 23.00 och avslutas torsdagen den 6 juni kl. 5.30.

Arbetsområdet är mellan Kuppis tunnel och Uraputki underfartsbro, där man använder grävmaskin. Arbetet orsakar tillfälliga bullerolägenheter och vibrationer i närområdet.

Under arbetspasset rivs rälsvagnarna och rälerna dras till byggplatsen. Arbetet ska utföras som nattarbete, eftersom det inte får finnas annan spårtrafik på området under arbetet.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet orsakar.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Destia Rail Oy, Ville Halonen, tfn 041 731 0522, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.