Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Körfälten på Bangårdsgatan ur bruk fr.o.m. den 27.11.2023

Publicerad 24.11.2023 15.25

 

Trafikarrangemangen på Bangårdsgatan ändras på gatuavsnittet mellan Humlegårdsgatan och Formansgatan från och med måndagen den 27.11.2023. En del av bilfilerna tas tillfälligt ur bruk. Det blir inga ändringar i cykel- och gångvägarna.

Orsaken till ändringarna är byggandet av ett utloppsrör för dagvatten på Bangårdsgatan. Arbetet utförs nattetid.

Arbetet inleds natten mellan måndag och tisdag 27.–28.11.2023 och pågår i cirka en vecka. I det första skedet dirigeras trafiken till de yttre körfälten under nätterna mellan måndag och tisdag samt mellan tisdag och onsdag. I det andra skedet dirigeras trafiken nattetid mellan onsdag och torsdag samt torsdag och fredag mot hamnen till de inre körfälten utanför arbetsområdet. Vecka 49 asfalteras gatuavsnittet på nytt. Trafikarrangemangen gäller dygnet runt, även om arbetet endast utförs nattetid.

De trafikarrangemang som pågick i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan upphörde i slutet av september under vecka 47.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Suvi Salmela, tfn 050537 7328, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor