Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Höjden på Skolgatans underfartsbro sänks till 3,4 meter

Publicerad 17.10.2023 11.00

 

På grund av förberedande arbeten i anslutning till rivningen av Skolgatans underfartsbro sänks brons underfartshöjd till 3,4 meter från och med 23.10.2023. De förberedande arbetena utförs utanför rusningstiderna och under tiden de pågår är en fil på Skolgatan tidvis stängd. 

Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter, varvid trafiken kan bli överbelastad. Information om trafikarrangemangen i anslutning till rivningen av bron ges separat.

"Genom trafikarrangemangen säkerställer vi att både trafiksäkerheten och rivningsarbetet framskrider i tid. Det lönar sig att reservera lite extra tid när man rör sig i området, eftersom det tidvis kan uppstå rusning", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn  +358 40 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.