Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Höjdbegränsningen på Nummis underfartsbro sänks till 4,3 meter

Publicerad 15.12.2023 8.35

 

På Nummis underfartsbro ska en gjutställning byggas, och därför sänks höjdbegränsningen till 4,3 meter från och med den 18.12. De förberedande arbetena utförs utanför rusningstiderna. Förhandstrafikmärken kommer att sättas upp längs sidan av gatan i båda riktningarna och på brons ställning. 

För att trygga säkerheten är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen.

Den nya underfartsbron blir färdig i maj 2024 och samtidigt höjs den fria höjden från byggtidens 4,3 meter till 4,6 meter som tidigare.

Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter, varvid trafiken kan bli överbelastad. Vi beklagar de trafikstockningar som arbetet orsakar och tackar bilisterna för deras tålamod.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.