Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Grävarbetena för förbättringen av Åbo bangård i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan inleddes

Publicerad 6.9.2023 11.15

 

Grävarbetena för förbättringen av Åbo bangård i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan inleddes. Grävarbeten i anslutning till förbättringen av Åbo bangård utförs i korsningen av Bangårdsgatan och Formansgatan. På vägområdet utförs arbeten i anslutning till banans driftsberedskap och vattenhantering. Arbetena slutförs under vecka 36. 

På grund av arbetena gör vi tillfälliga och kortvariga undantagsarrangemang i trafiken, såsom stängning av körfält och tidvis stängning av cykel- och gångleder. 

Vi beklagar den trafikstockning som arbetet orsakar.

"Även om trafiken under arbetet kan vara utmanande på grund av trafikstockningar, är slutresultatet ändå belönande. Vi bygger en tillgänglig och bättre trafik på bangården", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Mer information: 

Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]
Rejlers Finland, byggherrekonsult, Suvi Salmela, tfn 050 537 7328, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor