Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Grävarbeten i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan, i anslutning till byggandet av Åbo bangård, orsakar trafikarrangemang från och med måndagen den 25 september

Publicerad 25.9.2023 10.10

 

Grävarbetena omfattar anslutnings- och byggarbeten för vattenförsörjning och dagvatten i anslutning till beredskapsunderhållet. För att säkerställa säkerheten för väganvändarna och arbetet förutsätter dessa arbeten trafikarrangemang i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan.

På grund av arbetena gör vi tillfälliga och kortvariga undantagsarrangemang i trafiken, såsom stängning av körfält och cykel- och gångleder. Under rusningstider används två körfält i båda riktningarna. Utanför rusningstiderna stängs den fil som behövs för att möjliggöra grävarbeten. 

Anslutningen till parkeringsområdet P8 vid Logomo bro måste stängas för fordonstrafik av säkerhetsskäl. Under arrangemangen går man till parkeringsområdet P8 vid Logomo genom parkeringsområdet på järnvägsstationens sida. Trafikarrangemangen gäller i cirka fyra veckor.

"Byggandet av Åbo bangård är den största entreprenaden inom banprojektet Kuppis–Åbo. Byggandet av den förbättrar tågtrafikens förutsättningar samt ökar tillgängligheten och säkerheten på plattformsområdet vid Åbo järnvägsstation", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Vi beklagar den trafikstockning som arbetet orsakar.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Suvi Salmela, tfn  +358 50 537 7328, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor