Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Gjutningen av locket på Skolgatans bro minskar antalet filer som är i bruk tis. 9.4.2024.

Publicerad 8.4.2024 12.20

 

Gjutningsarbetena på bron på Skolgatan begränsar antalet filer som är i bruk tisdagen 9.4.2024. En del av dagen är också en trafikdirigerare på plats för att styra trafiken.

Locket för det första skedet av Skolgatans underfartsbro gjuts tisdagen 9.4.2024. Detta påverkar också trafiken allteftersom gjutningsarbetet framskrider från väst till öst, dvs. från hamnens riktning mot stationen.

Gjutningsarbetet inleds på morgonen kl. 6 och avslutas på eftermiddagen cirka kl. 16. 

Antalet filer som är i bruk under arbetstiden och deras placering i brons två öppningar varierar. En del av dagen är också en trafikdirigerare på plats, som styr trafiken efter behov.

Hastighetsbegränsningen i området förblir 20 kilometer i timmen.

Gjutningsarbetet som ursprungligen var planerat till onsdagen den 3.4.2024 sköts upp på grund av svåra väderförhållanden.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.