Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Gång- och cykellederna på Skolgatans underfartsbro tas i bruk under sommaren

Publicerad 8.5.2024 14.30

 

Trafikarrangemangen på Skolgatans underfartsbro ändras fredagen den 10 maj, då även gång- och cykellederna öppnas. Dessutom tas det tredje bilkörfältet i bruk igen fredagen den 17 maj. Arrangemangen gäller fram till hösten.

Byggnadsarbetet fortsätter dock under sommaren och på grund av det kan det förekomma tillfälliga stängningar av körfälten. Man strävar efter att genomföra dessa utanför rusningstiderna.

Av säkerhetsskäl förblir hastighetsbegränsningen 20 kilometer i timmen i området. Brons undergångshöjd förblir 3,4 meter.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.