Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Ett körfält ändras till gång- och cykelled på Allegatan vid underfartsbron från och med den 24 juni 2024

Publicerad 19.6.2024 15.45

 

På Allegatan tas exceptionella trafikarrangemang vid underfartsbron i bruk från och med den 24 juni 2024.

Sett i riktning från Hampspinnaregatan stängs det högra körfältet för biltrafik vid underfartsbron på en cirka 50 meter lång sträcka och gång- och cykeltrafiken styrs dit. Efter bron öppnas filen för biltrafik så att man kan svänga till höger in på Stockholmsgatan.

Biltrafiken kan fortsättningsvis använda de två andra körfälten.

Hastighetsbegränsningen i området sänks till 30 och 40 kilometer i timmen.

Under de exceptionella trafikarrangemangen arbetar man vid bron med armering, formar och betonggjutning. Arbetet tar uppskattningsvis några veckor och efter arbetet återgår trafikarrangemangen till det normala.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 828 0284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Sundström Ab Oy, byggplatsingenjör Vincent Thors, tfn 040 635 4554, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.