Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Entreprenaden på Åbo godsbangård inleddes

Publicerad 30.4.2024 11.45

 

Förbättringsarbetet på Åbo godsbangård inleddes i slutet av april. I och med entreprenaden sker det betydande förändringar på godsbangården: De gamla spåren och växlarna rivs och ersätts med nya. Banområdet utvidgas i och med de nya spåren och hela området inhägnas för att förbättra säkerheten. Dessutom flyttas bangården för transport av farliga ämnen (TFÄ) från sin nuvarande plats till godsbangården.

Under genomförandet av entreprenaden utförs arbeten som kan orsaka buller och vibrationer. Sådana arbeten är till exempel brytningsarbeten. Invånarna i området informeras separat om dessa arbeten. 

”Byggplatstrafiken kommer att öka i området, så vi uppmanar till uppmärksamhet när man rör sig i närheten av byggplatsen”, påminner projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Arbetet medför inga betydande trafikarrangemang.

Avsikten är att entreprenaden på Åbo godsbangård ska vara klar senast i november 2025.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland, byggherrekonsult Tarja Kinnunen, tfn 040 184 1687, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.