Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Cykling på Raunistula arbetsbro förbjuden

Publicerad 6.10.2023

Orsaka inte en farlig situation, led din cykel på arbetsbron i Raunistula.

Raunistula arbetsbro över Aura å är avsedd att användas till fots. Det är förbjudet att cykla på bron. Åbo stad och banprojektet Kuppis–Åbo har fått flera rapporter om situationer där en cyklist har orsakat en farlig situation genom att cykla på arbetsbron. Farosituationer uppstår när man rör sig på bron bland fotgängare med betydligt snabbare färdmedel. 

"Bron är smal, så cykling orsakar fara för andra som rör sig på den, särskilt om man kommer i hög fart och den som går på bron inte märker en cykel eller sparkcykel som kommer bakifrån. I båda ändarna av bron finns branta backar, så farten kan öka. Dessutom kan fuktig luft eller köld orsaka halka på trädäcket, som sedan gör det svårare att stanna och väja. För sin egen och andras säkerhet bör man alltid leda cykeln på arbetsbron", konstaterar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Gång- och cykelrutten flyttades från järnvägsbron över Aura å till arbetsbron i Raunistula i början av året när rivningen av järnvägsbron inleddes. Rivningen och ombyggnaden av bron anknyter till byggandet av dubbelspåret mellan Åbo och Kuppis järnvägsstationer och är en del av banprojektet Kuppis–Åbo.

 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo