Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Byggarbetet i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan fortsätter med sänkta hastighetsbegränsningar

Publicerad 10.10.2023 9.00

 

 

Anslutnings- och byggarbetet av avfalls- och dagvattenlinjerna i anslutning till byggandet av Åbo bangård pågår fortfarande i korsningen mellan Bangårdsgatan och Formansgatan.

För att trygga säkerheten sänks hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen för dem som kör från Helsingforshållet. På filerna mot hamnen på Bangårdsgatan installeras också körbroar. 

På grund av arbetet är man fortfarande tvungen att tillfälligt och kortvarigt stänga av körfält samt cykel- och gångvägar. Under rusningstider används två körfält i båda riktningarna. Utanför rusningstiderna stängs den fil som behövs för att möjliggöra arbetet. 

Anslutningen till parkeringsområdet P8 vid Logomobron är fortfarande stängd för fordonstrafik av säkerhetsskäl. Under arrangemangen går man till parkeringsområdet P8 vid Logomo genom parkeringsområdet på järnvägsstationens sida.

Trafikarrangemangen är i bruk ännu i cirka två veckor.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Suvi Salmela, tfn  +358 50 537 7328, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.