Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Byggandet av dubbelspåret mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation inleds

Publicerad 14.9.2023 9.15

 

Byggandet av ett elektrifierat dubbelspår mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation inleds denna vecka med rivning av den gamla banan, jordskärningar och förstärkning av bottnen på hela banområdet. Dubbelspår byggs bredvid Helsingforsgatan. Arbetet orsakar tidvis buller, ökad trafik och andra störningar i anknytning till byggandet. Vi strävar efter att undvika arbete som skapar buller nattetid. Arbetet orsakar tidvis trafikolägenheter i riktning mot Helsingfors.

"Byggandet av dubbelspåret förbättrar omedelbart den nuvarande tågtrafikens driftsäkerhet mellan Helsingfors och Åbo. Då är man inte längre beroende av bara ett spår. Projektet möjliggör genomförandet av entimmeståget samt utvecklingen av den nuvarande Kustbanas trafikering långt in i framtiden", konstaterar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Som en del av entreprenaden byggs en ny bro parallellt med den gamla Uraputki underfarten. Denna led för fotgängare och cyklister förenar studentbyn norr om Helsingforsgatan med Åbo universitet. Förbindelsen hålls öppen för fotgängare och cyklister under hela entreprenaden, med undantag av korta begränsningar som arbetet förutsätter. I entreprenaden förbättras också bullerskydden i Vatsela. Kyrkvärdsvägens busshållplats på Helsingforsvägen har tagits ur bruk permanent.

Dubbelspåret mellan Kuppis och Åbo blir klart före utgången av 2024, då även Helsingfors–Åbo-tågtrafiken återvänder till Åbo centralstation. Byggandet av dubbelspåret är en del av banprojektet Kuppis–Åbo, vars genomförande Trafikledsverket ansvarar för tillsammans med Åbo stad. Destia Rail Oy har valts till entreprenör för dubbelspåret. 

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.