Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Byggandet av Aura ås nya järnvägsbro och Nummis underfartsbro inleddes

Publicerad 22.6.2023 12.30

 

Pålandet av den nya järnvägsbron med två spår och byggandet Nummis underfartsbro pågår mellan juni och november. Pålningsarbetena vid Aura å orsakar buller i närmiljön. Slutresultatet av byggandet är bättre banförbindelser.

I Aura å pålas både mellanstöden för den nya järnvägsbron och de stödväggar som byggs vid stranden. Arbetet utförs vardagar kl. 7–18. Pålningsarbetet orsakar buller i närområdet.

Dessutom kommer körfält på Helsingforsgatan vid Nummis underfartsbro tidvis vara avstängda under de kommande veckorna, eftersom borrpålningarna i mittpelarna mellan filerna görs med stora maskiner. Även pålarna är stora. Detta kräver utrymme och att säkerheten tryggas.

"Vi beklagar bullret och trafikolägenheterna från pålningsarbetet och tackar invånarna och bilisterna för deras tålamod. Vi tror ändå att den nya järnvägsbron är värd att vänta på", säger Erkki Mäkelä, projektchef vid Trafikledsverket. 

Den nya järnvägsbron över Aura å är en viktig del i utvecklingen av spårtrafiken i Åbo och hela västra Finland. Tålamod med bullerstörningarna och andra tillfälliga byggolägenheter belönas med bättre banförbindelser.  

Den planerade livslängden för den nya järnvägsbron är 100 år och byggandet fortsätter fram till 2024. Bron blir 166 meter lång och är en spänd balkbro i betong. 

Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Olli Rantanen, tfn 040 766 6088, [email protected]
GRK Infra, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040 829, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF-logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.