Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: 15 minuters avhämtnings- och avlämningsplatser till Joukahainengatan

Publicerad 15.6.2023 9.00

 

En timmes parkeringsplatserna på Joukahainengatan ändrades till parkeringsplatser för 15 minuters avhämtnings- och avlämningstrafik. Dessutom installeras fler skyltar i Kuppis för att göra resandet smidigare. 

Avhämtnings- och avlämningsplatser utanför Kuppis järnvägsstation kan fortfarande användas av passagerare med nedsatt rörlighet. Avhämtnings- och avlämningsplatserna på Joukahainengatan är avsedda för resenärer som inte har rörelsehinder. Det egentliga infartsparkeringsområdet ligger fortfarande på Industrigatan. 

Samtidigt har nya skyltar installerats till Kuppis station och till Kuppis gatunät. Nya skyltar har gjorts utifrån respons från invånare och passagerare. 

"Vi hoppas att de nya avhämtnings- och avlämningsplatserna samt skyltarna gör trafiken på Kuppis järnvägsstation smidigare och lugnare", berättar projektledare Antero Mäkilä vid Åbo stad.

Kupittaan aseman laituriopaste

Ytterligare information om projektet: 
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Ytterligare information om avhämtnings- och avlämningsplatserna och skyltarna: 
Rejlers Finland Oy, byggnadskonsult Kimmo Koskinen, tfn 040 801 1386, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet med banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra och göra spårtrafiken smidigare i hela Egentliga Finland och på Kustbanan. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2022–2026.  Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

EU-logo

Trafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i publikationen och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.

Bilagor