Hoppa till innehåll

Banarbeten på Esbo stadsbana påverkar trafiken i sommar – fem veckors trafikavbrott på Kustbanan från och med midsommar

Publicerad 14.3.2024 12.50

 

Byggarbeten på Esbo stadsbana orsakar ändringar i tågtrafiken särskilt mellan den 24 juni och den 28 juli 2024. Trafiken på Kustbanan väster om Alberga avbryts och ersättande trafik ordnas. Trafikavbrottet påverkar både närtågstrafiken och fjärrtågen mellan Helsingfors och Kuppis.

Utöver det fem veckor långa avbrottet i tågtrafiken som inleds efter midsommar förekommer sex stycken 24 timmar långa trafikavbrott och tre stycken 48 timmar långa trafikavbrott mellan Kyrkslätt och Helsingfors.

24 timmars trafikavbrott i maj och september
5.5, 9.5, 19.5, 26.5, 22.9, 29.9

48 timmars trafikavbrott från lördag till söndag i augusti–september
31.8–1.9, 7.9–8.9, 14.9–15.9

De ersättande förbindelserna för närtågstrafiken uppdateras i HSL-appen och på HSL.fi under våren. VR lägger ut sommarens fjärrtåg fram till den 28 juli till försäljning tisdagen den 19 mars kl. 10. Närtågen och de ersättande bussarna för samma tidsperiod syns från och med slutet av maj i resesökningen på vr.fi och i appen VR Matkalla. Ersättande bussar mellan till exempel Helsingfors och Kuppis syns alltså inte ännu i resesökningen den 19 mars.

Byggarbetena kräver totalavbrott i spårtrafiken

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår och stationsområdena mellan Alberga–Köklax förbättras. Byggandet av tilläggsspår kräver på flera ställen bergsprängning och grundförstärkningar samt nya broar. På stationsområdena förnyas plattformskonstruktionerna och passagerna. Dessutom förses plattformarna med tak. Det fem veckor långa avbrottet från och med midsommar ordnas så att arbeten i anslutning till de nuvarande spåren kan utföras och arbetet i närheten av järnvägen kan utföras på ett säkert sätt.

"De viktigaste sprängnings- och brytningsarbetena är bergskärningen öster om Kilo station samt brytningen av den nya tunneln väster om Esbo centrum och den bergskärning som följer på den. De förberedande arbetena pågår redan för att de egentliga brytningsarbetena ska kunna utföras så smidigt som möjligt", berättar projektchef Tommi Rosenvall från Trafikledsverket.

Det fem veckor långa trafikavbrottet utnyttjas maximalt, eftersom man utöver arbetena på Esbo stadsbana även utför andra arbeten på Kustbanan under avbrottet. Till exempel förnyar man vattenisoleringen på järnvägsbron över Svartån och genomför tunnelarbeten i Märjänmäki.

Under de kortare trafikavbrotten på 24 timmar och 48 timmar som ordnas i maj–september utförs arbete på flera platser i projektområdet. Under avbrotten fokuserar man på pålnings- och grundförstärkningsarbeten på broar samt arbeten i anslutning till brobyggande vid de nuvarande spåren eller i deras omedelbara närhet.

Esbo stadsbana är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem och den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. I projektet byggs två tilläggsspår bredvid det nuvarande spårparet på avsnittet Alberga–Köklax. Det nya spårparet ger smidighet och säkerhet i den dagliga när- och fjärrtrafiken samt hållbar och ren trafik för framtida behov. I samband med projektet byggs dessutom konstruktioner på Kustbanan i städerna Esbo och Grankulla samt förbindelser som korsar banan.

Mer information

Tommi Rosenvall, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 029 534 3830 

https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana 
https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata
Projektets fotomapp på Flickr-webbsidan