Hoppa till innehåll

Även resten av spärrlinjerna ska bli vita – beakta vägmarkeringsarbetet i trafiken

Publicerad 11.5.2022 8.45

Sommarens vägmarkeringsarbeten har inletts. Till exempel är spärrlinjer och -områden aktuella. De ska målas vita nu när övergångsperioden för vägtrafiklagen löper ut.

Vägarbeten hör sommaren till, och förutom beläggningsarbeten är även vägmarkeringsarbeten i gång. I år effektiviseras till exempel färgändringen av spärrlinjerna och -områdena från gult till vitt, eftersom vägtrafiklagens övergångsperiod löper ut i juni 2023.

”I praktiken måste de återstående gula spärrlinjerna och -områdena alltså göras vita under detta år. Ändringar har dock gjorts i stor omfattning redan under de två föregående somrarna, och de nya markeringarna har gjorts med vitt sedan lagen trädde i kraft”, berättar Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikledsverket.

I landsvägsnätet utförs mycket underhåll av vägmarkeringar som inte utgör en egentlig vägarbetsplats, utan vägmärkningsmaskinen rör sig på vägen bland den övriga trafiken. Trafikanterna måste vara vaksamma.

”Vägmärkningsmaskiner med bilchassi rör sig i rätt hög hastighet när de gör linjemarkeringarna, men ändå långsammare än den övriga trafiken. Bilister bör hålla sin egen hastighet i takt med situationen och hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till arbetsmaskinen”, påminner Österman.

Målet är att minska arbetet till fots

Användningen av automatiserade arbetsmaskiner på lastbilar i vägmarkeringsarbeten har ökat betydligt under de senaste åren. I framtiden är målet att övergå till maskinellt arbete och minska det arbete som utförs till fots i så stor utsträckning som möjligt.

”Vibrerande räfflor samt små markeringar såsom pilar och skyddsvägar genomförs redan nu med automatiserade arbetsmaskiner. Markeringarna görs dock fortfarande för hand och för att beakta de anställda krävs uppmärksamhet av väganvändarna”, konstaterar Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Vägmarkeringsarbetet slutför den nya beläggningen

Vägmarkeringsarbetena utgör också en viktig del av beläggningsarbetsplatserna. De sänkta hastighetsbegränsningarna under arbetet kan slopas när objektet är helt färdigt, inklusive när vägmarkeringar är målade. Vägmarkeringsarbetena slutförs i allmänhet senast tre veckor efter att beläggningsarbetet slutförts och i det ingår också eventuella vibrerande räfflor.

”Om hastighetsbegränsningen ännu är sänkt någonstans, men det inte verkar hända något på vägen vid tidpunkten i fråga, beror det ofta på att vägmiljön ännu inte i sin helhet är redo för högre hastigheter”, förklarar Saarinen.

I det lågtrafikerade vägnätet varnas man dessutom för färgmarkeringar med hjälp av skummoln. Skummet berättar att vägmärkningen ännu är våt och att det inte lönar sig att köra över den.

Ett vägarbete är en arbetsplats – följ hastighetsbegränsningarna

Det är bra om väganvändarna kommer ihåg att vägarbeten också är en arbetsplats. Genom att följa hastighetsbegränsningarna och annan styrning bidrar man till att förbättra både arbets- och trafiksäkerheten. Man arbetar alltid för att förbättra vägmiljön.

”Vägarbetenas bromsande effekt på restiden är i allmänhet mycket liten. Man strävar efter att tidsplanera vägbyggen så att trafiken störs så lite som möjligt och så att arbetet är så säkert som möjligt. Säkerheten vid vägbyggen och vägmarkeringsarbeten är viktigt för oss – vi har tålamod med trafiken eftersom säkerheten görs tillsammans”, konstaterar arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen vid Trafikledsverket.

Det lönar sig att förbereda sig på vägbyggen som gör trafiken långsammare redan när man planerar sin resa. Platsen för dem kan kontrolleras i tjänsten Trafikläget. Gå till Fintraffics tjänst Trafikläget.

Ytterligare information:

Trafikregleringsexpert Tuomas Österman, Trafikledsverket (tel. 029 534 3630)
Sakkunnig inom vägunderhåll Ossi Saarinen, Trafikledsverket (tel. 029 534 3297)
Arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen, Trafikledsverket (tel. 029 534 3966)

E-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Se även:

Omkörning av vägarbetsplatser och följebilar
Tryggt i närheten av vägbyggen
Meddelande om beläggningsprogrammet 2022
Video: Säkerhet vid vägmarkeringsarbete (på finska)