Hoppa till innehåll

Beläggningsarbetet på landsvägarna inleds

Publicerad 26.4.2022 10.00

Beläggningsarbetena på landsvägarna inleds från södra Finland. Man uppskattar att en cirka 2 300 kilometer lång sträcka kommer att få ny beläggning i år. I och med de aktuella beläggningsmängderna kommer reparationsskulden att växa.

Beläggningsarbetet på landsvägarna inleds i södra Finland kring valborg. I och med att de stigande priserna uppskattas beläggningsprogrammet bli betydligt kortare än det år 2021, även om den tillgängliga finansieringen är något större än i fjol. NTM-centralerna ansvarar för konkurrensutsättning och kontroll av beläggningsentreprenader på landsvägar.

"Den riksomfattande beläggningsmängden uppskattas i år uppgå till cirka 2 300 kilometer. På så sätt kan man hålla det livligaste vägnätet på landsvägarna i rimligt skick, där cirka 70 procent av trafiken kör. I det övriga vägnätet ökar dock antalet vägar som är i dåligt skick med cirka 500 kilometer", konstaterar Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen vid Trafikledsverket.

Priserna på de råvaror och bränslen som används i beläggningsarbetena har stigit avsevärt. Det är svårt att förutspå den slutliga kostnadsnivån, men med den aktuella informationen uppskattar man att priset på bitumen som i synnerhet används som bindemedel i asfalt stiger med cirka 30 procent jämfört med fjolåret.

År 2021 lade man beläggningar för cirka 180 miljoner euro som täckte cirka 2 900 kilometer väg, varav cirka sex procent utgjordes av gång- och cykelvägar.

"Trots utmaningarna fortsätter man även i år att satsa på beläggningar på gång- och cykelvägar", berättar Anttila.

Reparationsskulden växer

Det finns sammanlagt cirka 50 000 kilometer belagda landsvägar i Finland och cirka 7 350 kilometer av dem är i dåligt skick.

Med de nuvarande beläggningsmängderna fortsätter reparationsskulden att växa. För att upprätthålla vägnätets nuvarande skick krävs det årligen ett cirka 4 000 kilometer långt beläggningsprogram, som man senast uppnådde 2020. När finansieringen är klart lägre än målnivån leder det till prioriteringar i reparationerna av beläggningarna och att det penningbelopp som behövs för lappningarna av beläggningarna ökar.

Genom att lappa beläggningen i rätt tid och genom att göra ett högkvalitativt arbete kan man skjuta fram beläggningen till och med flera år framåt. Behovet av lappningar har ökat, eftersom det till exempel på vårvintern ställvis uppstod svåra skador i beläggningen. På enskilda vägavsnitt har man varit tvungen att sänka hastighetsbegränsningen tillfälligt på grund av att beläggningen är i dåligt skick.

Information om beläggningsarbeten i karttjänsterna

Trafikledsverket har en karttjänst där ämbetsverket samlar information om kommande beläggningsarbeten. Beläggningsarbeten som bekräftats finns redan på kartan. Gå till karttjänsten (på finska).

Dessutom lönar det sig för trafikanterna att följa Fintraffics tjänst Trafikläget. Tjänsten innehåller till exempel uppgifter om pågående beläggningsarbeten och andra vägarbeten. Gå till Trafikläget-tjänsten.

Mer information:

Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen, Trafikledsverket
tfn 029 534 3642
[email protected]