Hoppa till innehåll

Avbrottet i tågtrafiken i juni–juli utnyttjas för att förbättra Kustbanan

Publicerad 19.6.2024

Kustbanan byggs om på flera ställen mellan den 24 juni och den 29 juli. Under den tiden är tågtrafiken avbruten och ersatt med bussar mellan Åbo (Kuppis) och Helsingfors.

Under trafikavbrottet utförs omfattande arbete på hela banavsnittet mellan Helsingfors och Åbo. Trumarbeten genomförs i Pikis och Lemunmäki. Det genomförs även arbeten i tunnlarna Pepallonmäki, Märjämäki och Högbacka under avbrottet. Dessutom byts växlar ut i Salo och järnvägsbron över Svartån repareras. Under avbrottet iståndsätts dessutom bron över Ylikylänpuro i Kyrkslätt med omgivande områden och arbeten utförs nedanför den nya viadukten på Kyrkslättsvägen. 

I juni–juli utförs också makadamarbeten på banavsnittet mellan Kuppis och Skuru.

"Eftersom det inte är någon trafik på banavsnittet kan projektet förbättra flera olika ställen samtidigt under banavbrottet. Efter avbrottet är målet att trafiken ska löpa säkrare och mer exakt samt att reparationsskulden på Kustbanan ska vara mindre under de kommande åren", berättar projektchef Erkki Mäkelä.

Under banavbrottet kommer underhållsfordon att röra sig på spåret, och det är inte tillåtet att vistas eller röra sig utan tillstånd på järnvägsområdet

Kostnadskalkylen för projektet är 10,9 miljoner euro och det ska vara klart före den kommande vintern.