Hoppa till innehåll

Årets siffra – 2 700 km ny beläggning

Publicerad 16.12.2021

För i år är den preliminära uppskattningen att antalet vägbeläggningar kommer att ligga kring 2 700 km. Den lägre siffran beror bland annat på lägre finansiering och högre bitumenpriser.

Underhållsarbete på vägen och nummer 2 700 km.

”Prisökningen på bitumen har lett till betydligt färre beläggningskilometer, vi talar om hundratals kilometer i hela vägnätet jämfört med år 2020, säger vägunderhållsexperten Ossi Saarinen från Trafikledsverket.

År 2021 spenderade Trafikledsverket och NTM-centralerna cirka 185 miljoner euro på beläggning av statens vägar. Dessa pengar användes till beläggningsarbete, reparation och vägmarkering.

Även om beläggningsvolymen minskade, ökade vägtrafikanternas nöjdhet med vägarnas skick något från år 2020, enligt en studie från Trafikledsverket. Utvecklingen förklaras delvis av att den stora mängden beläggningsarbete från 2020 återspeglas i trafikanternas respons med en fördröjning på cirka ett år.

Utvecklingen av finansieringen och materialpriserna kommer att avgöra hur mycket beläggningsarbete vi kommer att kunna göra under de kommande åren.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv