Hoppa till innehåll

Apotekarleden hålls fortfarande stängd

Publicerad 29.9.2020 15.15

I de grundundersökningar som gjordes igår och idag har man preciserat positionen för ett stenblock i farledens ytterkant. Stenblocket ligger för närvarande delvis in på farleden. Farleden hålls stängd medan undersökningarna fortsätter. Fartygstrafiken har tillgång till en farled som går via Långnäs hamn.


Apotekarleden hålls stängd fram till den 2 oktober 2020 kl. 16. Trafikledsverket kontrollerar med en dykningsundersökning att stenblocket ligger stadigt på sin plats. Samtidigt planerar man borttagningen av stenblocket. Innan farleden tas i bruk installeras en sydprick för att varna om stenblockets position.

Fartygstrafiken använder tills vidare en farled via Långnäs hamn som är ca 3 km lång och tar ca 5 minuter längre.

Trafikledsverket inledde grundundersökningar av Apotekarleden efter M/s Amorellas bottenkänning den 20 september.

Mer information:

Chef för farledsenheten Simo Kerkelä tfn 029 534 3354


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.