Hoppa till innehåll

Anvisning för planering av cykeltrafik utgör ett viktigt informationsunderlag för utvecklingen av trafiknätet

Publicerad 12.5.2022

Trafikledsverkets anvisning om planering av cykeltrafik, som publicerades 2020 i och med den nya vägtrafiklagen, behandlar trafikarrangemang och planering ur cykeltrafikens synvinkel. I anvisningen närmar man sig cykeltrafiken på samma sätt som biltrafiken och skiljer den från gångtrafiken. Med hjälp av planeringsanvisningen strävar man efter att göra trafiklederna ännu mer användbara både för cykling och för hela trafiknätet.

Nya principer, nya anvisningar

Den nya vägtrafiklagen 2020 medförde många ändringar i cykeltrafiken. En av de mest betydande var exempelvis betoningen på enkelriktad cykeltrafik samt nya typer av cykelleder, såsom cykelgatan.

Samma år publicerade Trafikledsverket en ny anvisning för planering av cykeltrafik, där man särskilt närmar sig planeringen av trafiknätet och trafiklederna utifrån cyklistens perspektiv. Anvisningen gäller främst på landsvägar, men den lämpar sig också väl för planering av till exempel trafiksystem i stadsregioner, samt i högkvalitativa lösningar för cykeltrafik.

En stor principiell reform av vägtrafiklagen var att cykeltrafiken och gångtrafiken separeras allt starkare.

”I den nya planeringsanvisningen behandlas cykling på samma sätt som biltrafik, medan det krävs motiveringar för att kombinera gång- och cykeltrafik i samma utrymme. Man har också strävat efter att göra sig av med termen ”lätt trafik”, eftersom den utan grund förenar två mycket olika trafikformer”, berättar vägplaneringssakkunnig Ari Liimatainen vid Trafikledsverket.

Före den nuvarande planeringsanvisningen för cykeltrafik var anvisningarna för cykeltrafik och gångtrafik gemensam. En separat anvisning om gång- och cykeltrafiken publiceras senare. 

Högkvalitativ planering med tanke på användaren

På många ställen finns det fortfarande många kombinerade cykelvägar och gångbanor, även om arrangemanget inte lämpar sig för miljön i fråga. Med anvisningen för planering av cykeltrafiken vill man dock göra cykeltrafiken ännu mer användarvänlig. ”Användarvänlighet innebär till exempel att man försöker hitta rätt typ av led för rätt ändamål och miljö”, kommenterar Liimatainen.

I planeringsanvisningen beaktas också behoven hos olika typer av cyklister, såsom hobbycyklister, vardagscyklister och barn. Man vill också förbättra resekedjornas funktionalitet genom en högkvalitativ samordning av cykel- och kollektivtrafiken. Liimatainen betonar att en fungerande infrastruktur utgår från högkvalitativ planering.

”När rutterna har övervägts grundligt ända från början blir nätet ännu mer användbart. Ett användbart trafiknät stöder å sin sida ekologi, eftersom ju bättre lösningar för cykling och promenader som erbjuds på trafiklederna, desto mer uppmuntrar det till att använda andra färdsätt i stället för att köra bil.”

Syftet med anvisningarna är också att visa att lösningarna inom cykeltrafiken inte alltid behöver vara dyra och komplicerade. Eftersom kunskap är en viktig grund för utvecklingen av ett fungerande trafiknät, är det viktigt att anvisningarna används mångsidigt även utanför landsvägarna.

”Vi uppmuntrar också kommunerna att bekanta sig med den nya anvisningen. Det är särskilt viktigt att identifiera behoven av högkvalitativ infrastruktur redan i planeringen av markanvändningen. När anvisningen utnyttjas i stor utsträckning kan man noggrannare beakta såväl cykeltrafiken som hela trafiknätet. Med hjälp av anvisningen strävar man till exempel efter att göra anslutning så säker som möjligt för alla trafikanter”, konstaterar Maija Rekola, sakkunnig inom trafiksystem vid Trafikledsverket.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.