Hoppa till innehåll

Användning av följebilar ökar trafik- och arbetssäkerheten på Finlands landsvägar

Publicerad 3.9.2020

Saattoauto työmaalla.

”Utifrån kommentarerna från entreprenörer och NTM-centralernas underhållsansvariga förbättrar användningen av följebilar trafik- och arbetssäkerheten avsevärt. Samtidigt förbättras kvaliteten på arbetet då bilisterna inte kör på den heta asfalten”, berättar arbetssäkerhetssakkunnig Risto Lappalainen vid Trafikledsverket.

NTM-centralernas underhållsansvariga beslutar tillsammans med entreprenörerna om behovet att använda följebilar.

”När man i planeringsskedet konstaterar att objektet är sådant att en följebil kan vara till hjälp, nämns detta redan i anbudsförfrågan så att entreprenörerna kan beakta följebilar i personalstyrka och kostnader i sina anbud”, förklarar Lappalainen.

En följebil kan inte utnyttjas vid alla vägarbeten, till exempel vid korta arbetsplatser som det är behändigare att passera utan följebil. Även i tätorter med många korsningsområden är det svårt att använda följebil.

Man känner redan till att följebilar används för att öka säkerheten

Försöken med följebilar inleddes i statens vägnät för sju år sedan och har sedan dess använts i stor utsträckning runtom i Finland. Även denna sommar användes följebilar vid cirka 80 vägarbetsobjekt.

”Ur Trafikledsverkets synvinkel är användningen av följebilar etablerad praxis, eftersom de tydligt är till stor nytta. Också väganvändarna har redan vant sig vid dem och blir inte längre förvånade över att stöta på en följebil vid en arbetsplats”, säger Lappalainen.

Risto Lappalainen har själv kört efter en följebil både på privata bilresor och på arbetsresor. Hans egen erfarenhet bekräftar kommentarerna från arbetsplatserna: praxisen fungerar.

”Även i övrigt ser jag att trafiksäkerheten går framåt. Nuförtiden har folk mer kunskap om trafiksäkerhet, eftersom det skrivs och informeras mer om den. Det gläder mig att dagens trafikanter förstår att till exempel användningen av följebilar handlar om den egna säkerheten och säkerheten för dem som arbetar på vägen”, säger Lappalainen.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.