Hoppa till innehåll

Alliansen som förnyar Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron har valt planerare för utarbetandet av byggplanerna

Publicerad 14.12.2021 8.30

 

Trafikledsverkets och Kreates allians har valt planerare för att utarbeta byggplanerna till alliansens gemensamma projekt med att förnya Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron. Efter vägplaneringen är byggplanen det nästa skedet, där man preciserar den administrativa vägplanen och utarbetar detaljerade byggplaner.

Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron är projektets största enskilda byggobjekt. "Över Rävsundet byggs en snedkabelbro med en sammanlagd längd på över 600 meter och en längsta spännvidd på cirka 250 meter. Över Hessundet byggs en nästan 300 meter lång bro med en längsta spännvidd på cirka 100 meter.

På projektområdet förbättras dessutom skicket på landsväg 180 och anslutningsarrangemangen. I projektet ingår bland annat byggandet av två underfarter för cyklister och fotgängare – Ljusudda och Ekback underfarter – och Fiskeriskolans viadukt.

Val av planerare

Som huvudsakliga avtalspartners för alliansentreprenaden fungerar beställaren och byggaren. Beslutet om planeringsupphandlingen fattades genom principen För projektets bästa, det vill säga för att nå de gemensamma målen som ställts upp för projektet, eftersom det finns begränsad tillgång till personer som kan utföra ett så utmanande uppdrag. Valet av planerare har varit en av alliansentreprenadens viktigaste uppgifter under projektets första veckor. Planeringsarbetet genomförs avtalsenligt som underleverans till Kreate Oy.

- Som helhet har planeringsupphandlingen varit väldigt interaktiv, så att vi kunde få de bästa resurserna till delhelheterna. Utöver priskompontenten hade de tillgängliga resurserna och de kvalitativa faktorerna en betydande inverkan på valet, berättar Timo Hirvasmaa, projektchef för alliansentreprenaden vid Kreate Oy, och tackar samtidigt alla anbudsgivare för det stora intresset för projektet.

Själva planeringsuppdraget är indelat i tre delar:

  • Planeringen av Rävsundsbron
  • Planeringen av Hessundsbron
  • Trafikledsplaneringen som består av tre mindre broar (Fiskeriskolans viadukt, Ljusudda och Ekback underfarter)

WSP Finland Oy har valts till planerare för Rävsundets snedkabelbro, Hessundsbron och trafikledsplaneringen görs av AFRY Finland Oy. Bägge planeringsbyråer har erfarenhet av många väldigt krävande bro- och trafikledsprojekt.

- Det är fantastiskt att vi får komma med i detta fina och utmanande projekt som en fortsättning på tidigare planeringsskeden. Tack vare den valda genomförandemodellen kan de olika parterna slå ihop sin kompetens redan i byggplaneringsskedet, vilket också ur planeringssynvinkel är utmärkt, konstaterar Sami Niemelä, affärsverksamhetsdirektör för broar vid WSP Finland Oy.

- Broar är ofta viktiga landmärken i sin omgivning. Det är fint att få vara med och planera mer hållbar infrastruktur som har stor betydelse för de som bor i området och för industrin, säger Jarmo Niemi, branschdirektör för broar och konstkonstruktioner vid AFRY.

I Finland färdigställdes en motsvarande bro i samma storleksklass senast för nästan 30 år sedan

- Rävsundsbron kommer att bestå av två höga pylonpar som håller upp brons cirka 250 meter långa huvudspänn med hjälp av snedkablar. Den förra snedkabelbron för landsvägstrafik i samma storleksklass färdigställdes i Finland för nästan 30 år sedan, det här är alltså inte något som görs varje dag. I den detaljerade planeringen av broarna kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid broarnas användningstid och upprätthållandet av dem. Alliansmodellen gör det möjligt för beställarens broexperter, planerare och byggare att kombinera sin kompetens på bästa möjliga sätt. Samarbete föder framgång. Båda broarna ska vara långlivade och tåla tunga industritransporter iallafall följande hundra år, berättar projektchef Janne Wikström från Trafikledsverket.

Att bygga över vattnet medför en unik teknisk utmaning, liksom att bygga intill de nuvarande broarna. Att broarna fungerar och att allt tyngre transporter möjliggörs är av största vikt för den storindustri som finns på andra sidan broarna. Transporterna och den övriga trafiken, inklusive fotgängare och cyklister, ska löpa så smidigt som möjligt under hela byggtiden. Kreate Oy ansvarar för byggandet.

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 0295 343 600, [email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]
Enhetschef Antti Silvennoinen, WSP Finland Oy, tfn 0207 864 692, [email protected]
Broar och konstbyggnader, verksamhetsområdeschef Jarmo Niemi, AFRY, tfn 050 411 6210, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.